Thông tin có ích để phòng ngừa thiên tai và khi có thiên tai

Chúng tôi đã tạo ra "Video bồi dưỡng kiến thức phòng ngừa thiên tai" với hình ảnh hoạt hình dễ ghi nhớ, thu hút ánh mắt nhằm truyền đạt những kiến thức về phòng ngừa thiên tai dễ hiểu cho người nước ngoài để sẵn sàng cho thiên tai quy mô lớn tại thủ đô và các vùng lân cận. Có thể học được những lưu ý khi xảy ra động đất, những thứ cần chuẩn bị trước khi xảy ra động đất, cách hành động khi gặp phải động đất ở nơi làm việc hoặc ở nơi đi đến, v.v... bằng 8 ngôn ngữ tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn Quốc, tiếng Việt, tiếng Nepal, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha. Hãy nâng cao ý thức đối với việc phòng ngừa thiên tai và vận dụng vào việc chuẩn bị cho thiên tai.

Khi có động đất Những điều cần chú ý, những điều cần chuẩn bị 06:13

Khi động đất Đừng di chuyển mà phải chờ!  Hãy chuẩn bị cả thức ăn! 07:08